:: Avís Legal
Dades Legals ::

Empresa: BOBIMAT S.L.
Adreça: Carrer Almogàvers, 18
Població: Mataró - 08303
Província: Barcelona
Pais: Espanya
Telèfon: +34 937 980 536
Fax: +34 937 575 214
e-mail: bobimat@bobimat.com
Web: http://www.bobimat.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Aquesta web és propietat de BOBIMAT S.L. i té per objecte facilitar el coneixement pel públic en general dels serveis relacionats amb el sector Industrial que presta tant a particulars com a empreses.

El material contingut en aquest Web és propietat de BOBIMAT S.L. L'accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i/ o distribució i no està permès fer-lo sense el previ consentiment de BOBIMAT S.L. Queda doncs, terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web com imatges, textos, dissenys gràfics, i qualsevol element multimèdia sense autorització expressa de BOBIMAT S.L. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, republicación, exhibició o execució del contingut en el Lloc, sense la deguda autorització per escrita de BOBIMAT S.L. es troba estrictament prohibida i serà penalitzada d'acord amb les lleis vigents.

BOBIMAT S.L. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva Web o en la configuració i presentació d'aquest.

A l'accedir a aquest Web s'accepta que BOBIMAT S.L. no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest Web o per l'accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web.